Радио сервери

Радио сервери
НАПОМЕНА: Пакетот има можност да се промени во било кое време. За плаќање преку PayPal, за да биде успешно плаќањето валутата од Денари мора да биде променета во валута Евра. За повеќе информации: info@shoutcast.mk

ПАКЕТ 6+3=9


 • БЕСПЛАТНО Контрол панел

 • 128 Kbps Аудио квалитет

 • 300 Слушатели

 • 24/7/365 Поддршка

 • Реклама и маркетинг

 • 100% Сервер Uptime


350
Еднократно
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ
Популарни

СТАРТ ПАКЕТ


 • БЕСПЛАТНО Контрол панел

 • 128 Kbps Аудио квалитет

 • 500 Слушатели

 • 24/7/365 Поддршка

 • Реклама и маркетинг

 • 100% Сервер Uptime


800 Ден. /месечно
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ

8 МАРТ


 • БЕСПЛАТНО Контрол панел

 • 128 Kbps Аудио квалитет

 • 50 Слушатели

 • 24/7/365 Поддршка

 • Реклама и маркетинг

 • 100% Сервер Uptime


250
Еднократно
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ

БИЗНИС ПАКЕТ


 • БЕСПЛАТНО Контрол панел

 • 192 Kbps Аудио квалитет

 • 500 Слушатели

 • 24/7/365 Поддршка

 • Реклама и маркетинг

 • 100% Сервер Uptime


1,550 Ден. /месечно
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ

ПАКЕТ 9+3


 • БЕСПЛАТНО Контрол панел

 • 64 Kbps Аудио квалитет

 • 100 Слушатели

 • 24/7/365 Поддршка

 • Реклама и маркетинг

 • 100% Сервер Uptime


150 Ден. /месечно
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ

ПАКЕТ ЗА ПОЧЕТНИЦИ


 • БЕСПЛАТНО Контрол панел

 • 64 Kbps Аудио квалитет

 • 30 Слушатели

 • 24/7/365 Поддршка

 • Реклама и маркетинг

 • 100% Сервер Uptime


100 Ден. /месечно
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ

On Air Пакет
28 Достапни пакети на залиха


 • БЕСПЛАТНО Контрол панел

 • 128 Kbps Аудио квалитет

 • 200 Слушатели

 • 24/7/365 Поддршка

 • Реклама и маркетинг

 • 100% Сервер Uptime


250
Еднократно
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ
Популарни