Reseller пакети

Reseller пакети
НАПОМЕНА: Пакетот има можност да се промени во било кое време. За плаќање преку PayPal, за да биде успешно плаќањето валутата од Денари мора да биде променета во валута Евра. За повеќе информации: info@shoutcast.mk

РАДИО BUSINESS


 • 1 стстична ИП адреса

 • 50 радио слота/Reseller

 • Квалитет до 128 kbps

 • Бесплатен SSL сертификат

 • HTTP/HTTPS протокол

 • Бесплатен SSL за сите радио станици

 • Плејлисти, статистика, реклами и др.

 • Управување преку мобилен уред.

 • SHOUTcast v1 v2.5 v2.6 / ICECast v2

 • MP3, AAC+, FLAC, Vorbis/OGG

 • Креирање на ДЏ корисник

 • HTTP и HTTPS портови

 • Комплетна статистика на корисници

 • 100% Сервер Uptime


3,590
Еднократно
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ
Популарни

РАДИО PROFESSIONAL


 • 1 стстична ИП адреса

 • 100 радио слота/Reseller

 • Квалитет до 192 kbps

 • Бесплатен SSL сертификат

 • HTTP/HTTPS протокол

 • Бесплатен SSL за сите радио станици

 • Плејлисти, статистика, реклами и др.

 • Управување преку мобилен уред.

 • SHOUTcast v1 v2.5 v2.6 / ICECast v2

 • MP3, AAC+, FLAC, Vorbis/OGG

 • Креирање на ДЏ корисник

 • HTTP и HTTPS портови

 • Комплетна статистика на корисници

 • 100% Сервер Uptime


5,000
Еднократно
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ
Популарни

РАДИО ENTERPRISE


 • 1 стстична ИП адреса

 • 500 радио слота/Reseller

 • Квалитет до 320 kbps

 • Бесплатен SSL сертификат

 • HTTP/HTTPS протокол

 • Бесплатен SSL за сите радио станици

 • Плејлисти, статистика, реклами и др.

 • Управување преку мобилен уред.

 • SHOUTcast v1 v2.5 v2.6 / ICECast v2

 • MP3, AAC+, FLAC, Vorbis/OGG

 • Креирање на ДЏ корисник

 • HTTP и HTTPS портови

 • Комплетна статистика на корисници

 • 100% Сервер Uptime


7,000
Еднократно
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ
Популарни