Премиум поддршка

Премиум поддршка
НАПОМЕНА: Пакетот има можност да се промени во било кое време. За плаќање преку PayPal, за да биде успешно плаќањето валутата од Денари мора да биде променета во валута Евра. За повеќе информации: info@shoutcast.mk

Бесплатно
50 Достапни пакети на залиха


 • Онлајн поднесување тикет поддршка

 • Запознавање со платформата

 • Одговор на тикет следниот работен ден

 • Неработно за државни празници

 • Oд понеделник до петок од 9 до 17 часот

 • Решавање на проблемите во текот на денот


БЕСПЛАТНО!
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ

Приоритетна
50 Достапни пакети на залиха


 • Онлајн поднесување тикет поддршка

 • 12-часовен гарантиран одговор

 • Приоритет и брз одговор (просечно 30 мин.)

 • Oд понеделник до петок од 9 до 17 часот

 • Одговор за Државни празници

 • Решавање на проблемите ВЕДНАШ


850 Ден. /месечно
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ