TВ медиа сервери

TВ медиа сервери
НАПОМЕНА: Пакетот има можност да се промени во било кое време. За плаќање преку PayPal, за да биде успешно плаќањето валутата од Денари мора да биде променета во валута Евра. За повеќе информации: info@shoutcast.mk

ТВ Медиа сервер 1


 • БЕСПЛАТНО Контрол панел

 • 1024 Kbps видео квалитет

 • 2GB месечен трансфер

 • 30 Гледачи

 • 24/7/365 Поддршка

 • Реклами и маркетинг

 • 100% Сервер Uptime


2,900 Ден. /месечно
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ

ТВ Медиа сервер 2


 • БЕСПЛАТНО Контрол панел

 • 2048Kbps видео квалитет

 • 10GB месечен трансфер

 • 100 Гледачи

 • 24/7/365 Поддршка

 • Реклами и маркетинг

 • 100% Сервер Uptime


3,500 Ден. /месечно
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ

ТВ Медиа сервер 3


 • БЕСПЛАТНО Контрол панел

 • 4068 Kbps Видео квалитет

 • 15GB месечен трансфер

 • 500 Гледачи

 • 24/7/365 Поддршка

 • Реклама и маркетинг

 • 100% Сервер Uptime


4,550 Ден. /месечно
НАРАЧАЈ ВЕДНАШ